Sponsorer og samarbeidspartnere

Bodø Jazz Open er en festival med store ambisjoner og vi er derfor svært glade for at vi har solide støttespillere og samarbeidspartnere med på laget.

Generalsponsor

Sponsorer

Samarbeidspartnere

Offentlige bidragsytere

Vår hovedstrategi er å gi publikum en unik festivalopplevelse som ellers ikke ville funnet sted i Bodø, og å skape en attraktiv jazzfestival som kan oppnå nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Gjennom ulike konkrete tiltak ønsker vi å: 

 1. Styrke kontakten med publikum og næringsliv.
 2. Satse på egenproduksjon og samproduksjon.
 3. Utvikle et stort lokalt arrangørnettverk.
 4. Benytte eksisterende samt nye/alternative scener og arenaer som styrker Bodø som en levende kulturby.
 5. Rekruttere frivillige samt videreutvikle arrangørkompetanse og informasjonsflyt.
 6. Utvikle nye markedskanaler, styrke og sikre festivalens økonomi.
 7. Utvikle områder som: prisutdeling talenter, urframføringer/bestillingsverk og samspillprosjekter.

Vår målsetting: 

 1. Å tilby jazzkonserter på høyt kunstnerisk nivå for barn, unge og voksne.
 2. Å videreføre og videreutvikle det sterke jazz- og rytmiske musikkmiljøet i Bodø. 
 3. Å bidra til nyrekruttering innenfor rytmisk musikk gjennom tiltak for barn og unge, workshops og seminarer etc.
 4. Å ha en ÅPEN profil mot “fusion”, rock og beslektede uttrykksformer for å skape et publikumsmessig solid fundament for festivalen
 5. Å skape en ÅPEN kunstnerisk plattform der lokale, nasjonale og internasjonale artister møtes, i kreative prosjekter med profesjonelle såvel som amatører.

Vi ønsker publikum og sponsorer velkommen til Bodø Jazz Open 2023!