Teknisk sjef

Øverste ansvaret for alt teknisk

Ansvarlig:

Oppgaver: