PR-sjef

PR ut mot artister og media

Ansvarlig:

Oppgaver: