Frivilligsjef

Håndterer alle frivillige med arbeidsoppgaver

Ansvarlig:

Oppgaver: