Bodø Energi blir hovedsponsor

Bodø Energi har vært en viktig støttespiller for Bodø Jazz Open i flere år. Nå forlenger energiselskapet avtalen og blir hovedsponsor for jazzfestivalen.

– Det er helt avgjørende for oss at det lokale næringsliv blir med på satsingen og ser verdien i det vi skaper, sier Erik Johansen, produsent for Bodø Jazz Open.

2019 blir et spennende år for BJO med flytting av festivalen til mai måned og etableringen av Bodø Jazz Open Vinterjazz i slutten av januar.

– Forlengelsen av avtalen med Bodø Energi er en bekreftelse på at den jobben jazzfestivalen gjør har stor betydning for det lokale kulturlivet, sier Johansen.

 Direktør Ole Angelsen i Bodø Energi Kraftsalg er fornøyd med avtalen og sier at det er viktig for dem å kunne bidra til kulturlivet i byen.

 – Bodø Jazz Open lager en profesjonell jazzfestival, også spesielt rettet mot rekruttering og aktiviteter for barn og ungdom. Som lokal strømleverandør ønsker vi å bidra tilbake til byens kulturliv. Sponsoravtalen med BJO kommer våre strømkunder til gode gjennom gode festivaltilbud og aktiviteter, sier Angelsen.

Bodø Jazz Open flytter i 2019 festivalperioden fra februar til mai. Men for at ikke jazztørste publikummere skal stå helt forfrosne ute i vinterkulda, arrangerer BJO Vinterjazz 31. januar til 2. februar.

Besøk Bodø Energi på nett!

Hjemmeside Bodø Energi: bodoenergi.no
Fordelsprogram/kundefordeler: bodoenergi.no/kundefordeler
Bodø Energi sponsorater: bodoenergi.no/vi-gir-tilbake