Jan Gunnar Hoff gir seg som festivalsjef

Han er en etterspurt musiker, både som solist og sammen med egne band. Han har også store oppgaver som komponist og arrangør framover. Vi har stor respekt for avgjørelsen.

Jan Gunnar Hoff gir seg som festivalsjef og kunstnerisk leder i Bodø Jazz Open. Jan Gunnar er en etterspurt musiker, både som solist og sammen med egne band. Han har også store oppgaver som komponist og arrangør framover. Vi har stor respekt for avgjørelsen, og forståelse for at han nå anser at BJO-tiden er over.


Jan Gunnar Hoff har følgende kommentar til til sin avgjørelse:

– Det er en tid for alt og tida er nå moden for å slippe til nye krefter i Bodø Jazz Open. Det har vært spennende å være på arrangørsiden i 10 år og utvikle en flott festival sammen med dyktige medarbeidere og frivillige. Fram mot 2024 er det avgjørende at Bodø kommune ser verdien i BJO som en internasjonal jazzfestival, noe det europeiske prosjektet trenger. BJO kan bidra til å kvalitetssikre jazz og rytmisk musikk i ECC2024 og jobbe for at de lokale og regionale jazzaktørene samarbeider om konserter, seminarer og aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Dette krever økt innsats og større kapasitet enn det BJO har pr i dag, som en frivillig forening uten ansatte, og med sårbar økonomi. BJO trenger en betydelig økning i offentlig støtte fra kommune og fylke, dersom festivalen skal kunne spille en viktig rolle i arbeidet med ECC2024 i Bodø.

– Å være sjef for en internasjonal festival som Bodø Jazz Open krever dedikert innsats og oppfølging året rundt. Etter 10 års frivillig engasjement for BJO er jeg nå nødt til å prioritere mitt hovedvirke som utøvende musiker, komponist, bandleder og professor. Jeg ønsker Bodø Jazz Open lykke til i fortsettelsen, avslutter avtroppende festivalsjef Jan Gunnar Hoff.

Styreleder i Bodø Jazz Open, Ottar Olaussen, har følgende kommentar til Hoffs avgang:
 
– Vi i styret, og i resten av BJO-familien, beklager sterkt at Jan Gunnar Hoff nå gir seg som festivalsjef og kunstnerisk leder. Vi har likevel stor respekt for avgjørelsen, som ikke var helt uventet. De siste årene har Hoff hatt viktige oppgaver som professor både ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetet i Agder. Han er en etterspurt musiker, både som solist og sammen med egne band. Han har også store oppgaver som komponist og arrangør framover. Vi vet at Hoff har ambisjoner for framtiden, og vi har stor forståelse for at han nå anser at BJO-tiden er over.

Bodø Jazz Open vil fortsette i «Hoffs ånd» som Bodøs egen jazzfestival, med videre satsing på lokale-, så vel som nasjonale- og internasjonale artister. Styret føler seg trygg på at vi skal finne en god erstatter etter Hoff, for å fylle rollen som kunstnerisk leder. Vi er også på utkikk etter dyktige ressurspersoner, for å styrke festivalens stab ytterligere, uttaler styreleder i BJO, Ottar Olaussen.


Historikk: 
Jan Gunnar Hoff initierte Bodø Jazz Open i 2010 og har vært sentral i å utvikle BJO til en av Bodøs og Nord-Norges viktigste festivaler. Hoff har medvirket en rekke ganger på BJO som musiker, bl.a med internasjonale navn som Mike Stern og Alex Acuna. Jazzfestivalen har 10-års jubileum i 2021 der artister som Jan Garbarek Group og Bill Frisell står på plakaten.