Jan Gunnar Hoff tildeles kulturpris

Vår egen festivalsjef Jan Gunnar Hoff er tildelt Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2019.

Styret gratulerer festivalsjefen så mye med prisen, som også er et stipend på 50.000 kroner. 

I begrunnelsen fra fylkeskommunen ble det blant annet sagt:

– Gjennom musikken som Jan Gunnar Hoff formidler og komponerer har han brakt Nordland ut til et bredt publikum langt ut over våre grenser. Men han har også tatt verden med hjem til Nordland.

Fylkesråden Kirsti Saxi trekker også frem at Bodø Jazz Open er et strålende eksempel på hva Bodø2024 handler om.

– Europeisk kulturhovedstad handler om store og små opplevelser. Det handler om å bringe mennesker sammen og skape nye nettverk mellom oss. Bodø Jazz open skjer lokalt her i Nordland, men har Europa og resten av verden med seg i møtet mellom menneskene og musikken, sier Saxi.