Bearbeider sine samiske røtter

I gruppa Ánnásuolo går jazzgitarist John-Kåre Hansen tilbake til de kulturelle røttene som ligger i hans egen familie. I dag spiller han på Bodø Jazz Open.