Jazzhistorien med Kjell Nordeng

Jazz i gamle dager

Lørdag 5. februar 2022 kl. 14.00

Selv om tidsvitnene er borte finnes det fortsatt kilder som kan fortelle oss om det fantes jazz i Bodø i sjangerens første leveår.

Fantes den? Svaret er ja, allerede på 1920-tallet. Mer enn ett band, faktisk. Hvordan ble de mottatt? Det vet vi noe om. Det knytter seg imidlertid mange usikkerheter både til hvilke låter de spilte og hvor de fikk inspirasjonen fra. Noe er det imidlertid mulig å dokumentere, og i tillegg finnes det ei og annen muntlig overlevert fortelling som det er verdt å formidle.

Kjell Nordeng tar oss med tilbake i tid denne lørdagen, hvor vi får et bekjentskap med jazzen i gamle dager og fram til midten av 1950-tallet. Først da ser man konturene av det organiserte jazzmiljøet som i senere tiår har vært med på å gi Bodø sin kulturelle identitet.


Lørdag 5. februar kl. 14.00 - 15.30.

Clarion Collection Grand Hotel.

Gratis inngang.